Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej fajnej klasie, przeczytaj te ciekawostki:

 

1. Ważne informacje o naszej klasie:

Wszyscy mieszkamy we Wrześni i jej okolicach.

Chodzimy do Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni.

Dyrektorem tej szkoły jest pan Zbigniew Dzierżyński.   

Wychowawczynią naszej klasy jest: pani Barbara Hurysz - Wawrzyniak

Polskiego uczy nas: pani Barbara Hurysz - Wawrzyniak - wychowawczyni

Matematyki uczy nas: pani wicedyrektor (mgr Irena Wojciechowska).

Przyrody uczy nas: pani Mariola Śliwińska

Historii uczy nas: pan Marek Tomaszewski

Wychowania fizycznego uczą nas:

 - pani Barbara Jankiewicz - dziewczyny

 - pani Iwona Nowak - chłopcy

Religi uczy nas: pani Anna Tamborska

J. Niemieckiego uczy nas : pani Lidia Szymańska

Informatyki uczy nas : pan Krzysztof Łysek 

Przewodniczący naszej klasy: Regulski Maciej

Skarbnik naszej klasy: Przybylski Patryk

Kronikarz naszej klasy: Grychowska Agata

Nasza klasa jest przyjazna. Bardzo się cieszymy, że do niej chodzimy. Ona jest najlepsza pod słońcem, nie ma takiej drugiej. Rzadko się kłócimy. Łatwo się dogadujemy we wszystkich sprawach. 

Wykonali:

Joanna Świątnicka,

Patrycja Rewers,

Tomasz Pachocki,

Krystian Kurek.