Gify, serduszkowe migająceamorząd

                            Samorząd klasowy:                           

Przewodnicząca:

Anna Filipiak

Zastępca przewodniczącej:

Karolina Gorzelańczyk

 Skarbnik:

Zuzanna Zygaj